Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 9 : Η Καλλιπάτειρα


Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου

Ενότητα 9  : Η Καλλιπάτειρα

Φύλλο εργασίαςΑ.ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ:

  1) Ο Παυσανίας  ήταν Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος του 2ου αι. μ.Χ.. Είναι διάσημος για το « Ελλάδος περιήγησις», ένα  έργο που περιγράφει την αρχαία Ελλάδα με μαρτυρίες από πρώτο χέρι και αποτελεί σοβαρό σημείο σύνδεσης μεταξύ της κλασσικής φιλολογίας και της σύγχρονης αρχαιολογίας .

  2) Η Καλλιπάτειρα, κόρη του Ολυμπιονίκη Διαγόρα του Ρόδιου, ήταν η πρώτη γυναίκα της αρχαιότητας που μπήκε μέσα σε αθλητικό χώρο και παρακολούθησε τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι κανονισμοί απαγόρευαν την είσοδο και την παρακολούθηση των γυμνικών αγώνων για τις γυναίκες, αλλιώς τιμωρούνταν σε θάνατο με κατακρήμνιση από το βραχώδες όρος Τυπαίο. Η Καλλιπάτειρα, θέλοντας να θαυμάσει το γιο της Πεισίροδο που αγωνιζόταν στην πάλη, πήρε την τόλμη και περιφρονώντας τη σχετική απαγόρευση και την επαπειλούμενη ποινή, μεταμφιέστηκε σε γυμναστή, εισήλθε και παρακολούθησε τον αγώνα.
Προδόθηκε όμως από τον ενθουσιασμό της για τη νίκη του γιου της. Ωστόσο, δεν της επιβλήθηκε η θανατική ποινή, καθώς η οικογένειά της είχε βγάλει σειρά Ολυμπιονικών.


   3)Ελλανοδίκες : Στην ουσία ήταν οι επίσημοι γενικοί διοργανωτές των αγώνων και οι κύριοι υπεύθυνοι για τη σωστή διεξαγωγή τους .Οι Ελλανοδίκες ήταν κάτοικοι της Ήλιδας και είχαν καταγωγή από αρχοντικές της οικογένειες.

  4) Δείτε το βίντεο για την Καλλιπάτειρα 

     
 Β.ΔΡΑΣΕΙΣ:

5) Ποιο νόμο είχαν οι Ηλείοι για τις γυναίκες , όταν διεξάγονταν οι ολυμπιακοί αγώνες;

6)Η Καλλιπάτειρα  δε σεβάστηκε τον νόμο αυτό. Τι συνέβη σύμφωνα με τον Παυσανία;

7) Γιατί δεν τιμωρήθηκε η Καλλιπάτειρα;

8) Ποιο νόμο ψήφισαν οι ελλανοδίκες μετά τα γεγονότα με την Καλλιπάτειρα;

9) Έχεις ακούσει άλλες περιπτώσεις που οι γυναίκες αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άντρες; Ποια είναι η γνώμη σου;


Λεξιλογικές ασκήσεις – φέρω  ( αρχικοί χρόνοι :φέρω,  πρτ. ἔφερον, μέλλ. οἴσω, αόρ. α΄ ἤνεγκα, αόρ. β΄ ἤνεγκον πρκμ. ἐνήνοχα, υπερσ. -ενηνόχειν )

10) Βρες τη σημασία των λέξεων που δεν γνωρίζεις στο :

11)Να αντιστοιχίσεις  τα επίθετα της στήλης Α με τα συνώνυμά τους της στήλης Β
Α                                                                    Β
1. φερέγγυος                                  α) επωφελής /αποδοτικός
2. παράφορος                               β) ελπιδοφόρος
   3. διηνεκής                                  γ) αξιόπιστος/έμπιστος
                           4. φέρελπις                                   δ ) επίμονος /ενοχλητικός                    
  5. φορτικός                                    ε) διαρκής / ακατάπαυστος
6. πρόσφορος                               στ) ορμητικός /σφοδρός

12) Να συμπληρώσεις  τα κενά διαλέγοντας το κατάλληλο ρήμα από αυτά που βρίσκονται στην παρένθεση
·         Η τεχνολογική επανάσταση ............................... (συνέφερε, επέφερε, περιέφερε) στις μέρες μας ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές
·         ...................................... (Διέφερε, υπέφερε, συνέφερε) πολύ μετά το χωρισμό τους, αλλά ............................... (έφερε, κατάφερε, επανέφερε) τελικά να τον ξεπεράσει.
·         Όταν θυμώνεις, συχνά χάνεις τον έλεγχο και ...................................... (καταφέρεσαι, παραφέρεσαι, συμπεριφέρεσαι) Πρέπει να μάθεις να αυτοσυγκρατείσαι!
·         Δεν γνώριζε, είπε, όλα τα δεδομένα του προβλήματος κι έτσι δεν.................................(συνέφερε, απέφερε, εξέφερε) τελικά άποψη.
·         Η επιχείρηση φέτος μάς ..................................... (συνέφερε, απέφερε, επέφερε, ) πολλά κέρδη.
·         Πολλοί φιλέλληνες................................................... (επανέφεραν, συνεισέφεραν, διέφεραν ) οικονομικά και ηθικά στον αγώνα των Ελλήνων για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.
·         ……………………(Φέρθηκε, καταφέρθηκε, προσφέρθηκε) με βίαιο και αχαρακτήριστο τρόπο εναντίον μελών της ομάδας μας.
·         Επιφυλάσσομαι να ………………. (αναφέρω, εκφέρω, φέρω) γνώμη στο τέλος.
·         Ο μάρτυρας δεν ήταν σε θέση να ……………….. (καταφέρει, εισφέρει, αποφέρει) ουσιαστικά στοιχεία στην έρευνα.


Γ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

13)  Να αποδώσετε το μήνυμα του κειμένου σε 30-40 λέξεις.

14 )  α)  Είσαι η Καλλιπάτειρα και βρίσκεσαι μπροστά στους Ελλανοδίκες: δικαιολόγησε την πράξη σου).

Β )Είσαι  ένας από τους Ελλανοδίκες: να υποστηρίξεις  με επιχειρήματα την αθώωση της Καλλιπάτειρας.

15)  Να γράψετε  τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
τὴν  ὁδὸν,  τὸν ἀγῶνα ,τοῦ ἀνδρός, τῷ  γυμναστῇ,  τῷ πατρὶ,τῷ παιδὶ,  νῖκαι

16)    ἐκστρατεύω :  Γράψε το  γ πληθ όλων των χρόνων  ενεργητικής και μέσης φωνής

17)    ἐπιβουλεύω: α) Κλίνε την Υποτακτική Παρακειμένου. β)Γράψε τα απαρέμφατα Ενεργητικής φωνής.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Κατὰ δὲ τὴν ἐς Ὀλυμπίαν ὁδόν

Στην οδό που οδηγεί στην Ολυμπία

ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον, Τυπαῖον καλούμενον.

υπάρχει ένα απόκρημνο βουνό με ψηλούς βράχους, που ονομάζεται Τυπαίο.

Κατὰ τούτου τὰς γυναῖκας Ἠλείοις ἐστὶν ὠθεῖν νόμος,

Υπάρχει νόμος στους Ηλείους σ' αυτό να πετούν τις γυναίκες

ἤν φωραθῶσιν ἐς τὸν ἀγῶνα ἐλθοῦσαι τὸν Ὀλυμπικὸν

αν αποκαλυφθούν να έχουν έρθει στο χώρο της Ολυμπίας

ἢ καὶ ὅλως ἐν ταῖς ἀπειρημέναις σφίσιν ἡμέραις

ή και γενικά κατά τις απαγορευμένες γι’ αυτές μέρες.

διαβᾶσαι τὸν Ἀλφειόν.

να έχουν περάσει τον Αλφειό.

Οὐ μὴν οὐδὲ ἁλῶναι λέγουσιν οὐδεμίαν,

Ούτε και λένε ότι πιάστηκε καμιά

ὅτι μὴ Καλλιπάτειραν μόνην,

παρά μόνο η Καλλιπάτειρα,

ἥ ὑπὸ τινων καὶ Φερενίκη καλεῖται.

η οποία από μερικούς ονομάζεται και Φερενίκη.

Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρός,

Αυτή, επειδή είχε πεθάνει νωρίτερα ο σύζυγός της,

ἐξεικάσασα αὑτὴν τὰ πάντα ἀνδρὶ γυμναστῇ,

αφού μεταμφιέστηκε εντελώς σε άντρα γυμναστή

ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τὸν υἱὸν μαχούμενον·

έφερε στην Ολυμπία το γιο της για να αγωνιστεί·

νικῶντος δὲ τοῦ Πεισιρόδου,

μόλις, λοιπόν, νίκησε ο Πεισιρόδης,

τὸ ἔρυμα ἐν ᾧ τοὺς γυμναστὰς ἔχουσιν ἀπειλημμένους,

το φράκτη με τον οποίο έχουν τους γυμναστές περιορισμένους

τοῦτο ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη.

καθώς τον πηδούσε η Καλλιπάτειρα έμεινε γυμνή.

Φωραθείσης δὲ ὅτι εἴη γυνή,

Αν και αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα,

ταύτην ἀφιᾶσιν ἀζήμιον

την άφησαν ατιμώρητη,

καὶ τῷ πατρί καὶ ἀδελφοῖς αὐτῆς καὶ τῷ παιδί αἰδῶ νέμοντες

και στον πατέρα της και στα αδέλφια της και στο γιο της αποδίδοντας σεβασμό

–ὑπῆρχον δὴ ἅπασιν αὐτοῖς Ὀλυμπικαὶ νῖκαι-

-γιατί είχαν νικήσει όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες-

ἐποίησαν δὲ νόμον ἐς τὸ ἔπειτα ἐπὶ τοῖς γυμναστικοῖς

θεσμοθέτησαν όμως νόμο για τους γυμναστές στο εξής

γυμνοὺς σφᾶς ἐς τὸν ἀγῶνα ἐσέρχεσθαι.

να μπαίνουν γυμνοί στους αγώνες.


Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις 5.6.7-8 (διασκευὴ)
Λεξιλογικές ασκήσεις από:
 https://www.slideshare.net › georgiadimitropoulou75
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου