Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

Αύξηση Παρατατικός Αόριστος Αρχαία Α Γυμνασίου (θεωρία-ασκήσεις).


Σχηματισμός Παρατατικού-Αορίστου Οριστικής

(θεωρία-ασκήσεις) Η αύξηση

 Τα ρήματα στην οριστική των ιστορικών χρόνων, δηλ. του παρατατικού, του αορίστου και του υπερσυντελίκου, παίρνουν στην αρχή του θέματος αύξηση, η οποία δηλώνει το παρελθόν.
      Υπάρχουν δύο είδη αύξησης: η συλλαβική και η χρονικήΡήμα που αρχίζει από σύμφωνο

Ρήμα που αρχίζει από φωνήεν ή δίφθογγο


Συλλαβική αύξηση


Χρονική αύξηση

Προσθήκη ενός ἐ- πριν το θέμα
λύω -λυον

Έκταση του αρχικού  βραχύχρονου φωνήεντος
α,ε→η           ῐ , ῠ  ῑ , ῡ
αι,ει→        αυ,ευ ηυ
 ο→ω
 οι→

Πχ   ἄρχωἦρχον    οἰ κίζωᾤκιζον

Φωνηεντόληκτα

Σχηματισμός οριστικής παρατατικού ε.φ.Αύξηση

Θέμα

Καταλήξεις


 ἔ-

λυ-

-ον


Σχηματισμός οριστικής αορίστου ε.φ.


Αύξηση
Θέμα
Χρονικός χαρακτήρας
καταλήξεις ἔ-

λυ

σ

α


Κλίση  

Παρατατικός

Αόριστος


-λυ-ον

 ἔ-λυ-ες

 ἔ-λυ-ε

ἐ-λύ-ομεν

ἐ-λύ-ετε

 ἔ-λυ-ον

-λυ-σ-α

 ἔ-λυ-σ-ας

 ἔ-λυ-σ-ε(ν)

ἐ-λύ-σ-αμεν

ἐ-λύ-σ-ατε

 ἔ-λυ-σ-αν
 Οριστική αορίστου ενεργητικής φωνής αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων
Στο θέμα των αφωνόληκτων ρημάτων γίνεται συγχώνευση του άφωνου χαρακτήρα του ρήματος με τον χρονικό χαρακτήρα -σ- στον μέλλοντα.

Έχουμε δηλαδή τις γνωστές μετατροπές συμφώνων:

π,β,φ,πτ → ψ

κ,γ,χ,ττ,σσ →  ξ

τ,δ,θ,ζ  → σ

χειλικόληκτα: -ψα

π.χ. τρέπ-ω  → ἔτρεψα, βλάπτω → ἔβλαψα.

ουρανικόληκτα: -ξα,

 π.χ. λήγω  ἔληξα, τάττω → ἔταξα.

οδοντικόληκτα: -σα,

 π.χ. πείθω → ἔπεισα.

Οριστική παρατατικού ρήματος εἰμί

 και ἦν

ἦσθα

ἦν

ἦμεν

ἦτε

ἦσαν

Παρατηρήσεις

 1. Τα ρήματα που αρχίζουν από  ῥ-, όταν παίρνουν αύξηση, γράφονται με δύο ρ.
    π.χ. ῥίπτω → ἔρριπτον.
2.    2   Στα σύνθετα ή παρασύνθετα ρήματα με α΄ συνθετικό πρόθεση, η αύξηση μπαίνει μετά την πρόθεση, π.χ. ἀπάγω → ἀπῆγον, ἐκφέρω → ἐξέφερον, ἐγκωμιάζω → ἐνεκωμίαζον.

3.       Τὰ παρασύνθετα ῥήματα που τὸ α’ συνθετικό τους είναι άλλη λέξη ἐκτὸς απὸ πρόθεση έχουν τη συλλαβικὴ ή χρονικὴ αύξηση στὴν αρχή, σαν  να ήταν απλά:  πχ. μυθολογῶ -μυθολόγουν - μυθολόγησα κτλ.


4.       Σὲ μερικὰ ρήματα  παρουσιάζεται ἀνώμαλη αὔξηση.

Ασκήσεις


1)Γράψε τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο:


Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Αόριστος

κελεύω ( β΄ενικ)

πείθω (γ΄πληθ)

λλάττω( α πληθ)

ἐπιτρέπω( γ΄ενι)

ἀγορεύω (γ πληθ)

 ἄρχω ( γ ενικ)
2. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βάλετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του παρατατικού:

α. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀεὶ …………… (θύω) τοῖς θεοῖς.

 β. Οὗτος τοῖς ἄρχουσιν ……………….(ὑπακούω).

 γ. Ἀμφότεροι, ὦ Φαλῖνε, Ἕλληνες ………….. (εἰμί).

 δ. Ὁρῶντες τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς ………………..(θαυμάζω) οὗτοι.

 ε. Ἀλέξανδρος ……………….(λύω) τὸν δεσμὸν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἀμάξης.

 στ. Περικλῆς …………………(ἀγορεύω) ἐν τῇ ἀγορᾷ.


3. Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του αορίστου με βάση τις αντωνυμίες:

Για τα σύνθετα ρήματα με α΄συνθετικό πρόθεση:


 ἐκπέμπω, ἐκφράζω  ( σύ)

 ἀναρπάζω (οὗτοι)

 κελεύω, διακινδυνεύω ,ὀνομάζω ,ὁρίζω,   (  οὗτος)


4. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με ρηματικούς τύπους παρατατικού και αορίστου σύμφωνα με το παράδειγμα:


 α. Οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐφύλαττον / ἐφύλαξαν τὸν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν (φυλάττω).

 β. Ἀθηναῖοι πρέσβεις τοῖς Λακεδαιμονίοις……………/………….. (πέμπω).

 γ. Τῶν Σειρήνων προσδεδεμένος Ὀδυσσεὺς τῷ στύλῳ (= στο κατάρ τι)……..…/…………(ἀκούω).

 δ. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος…………./………….τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων (συγγράφω).

 ε. Καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνθαπερ (= εκεί όπου) ἔπεσον ἑκάστους……..……. /………………(θάπτω).

 στ. ………..… / ……………… ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ (ὁδεύω).

 5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του εἰμὶ στον παρατατικό.

α. Ὑμεῖς φίλοι καὶ σύμμαχοι τῶν Ἀθηναίων ………………

 β. Ὁ Δημοσθένης μέγας ρήτωρ καὶ σοφιστής ………………….

 γ. Ἅπαντες γιγνώσκουσιν ὅτι ἡμεῖς οὐκ ………………….. πολέμιοι ὑμῶν.

δ. Σωκράτης λέγει ὅτι σὺ ……...... εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 


Ασκήσεις από το:

46 σχόλια:

 1. Para poli xrisimo me voithise na grapso ena test kaj na ta pao telia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Δεν έχω ετοιμάσει αλλά αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι συγκεκριμένο, ευχαρίστως.

   Διαγραφή
 3. Γεια σας. Πώς γίνεται ο αόριστος του αναρπάζω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Ο Παρατατικός είναι ανήρπαζον και ο Αόριστος ανήρπασα. Εσωτερική αύξηση.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ

   Διαγραφή
 4. Δηλαδή ο άριστος με τον παρατατικό κλείνονται το ίδιο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλημέρα! Μπορείς να δεις για κάθε χρόνο τον σχηματισμό (θέμα-αύξηση-κατάληξη) και την κλίση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλησπέρα σας! Πως γίνεται ο αόριστος του εκπεμπω στο Δεύτερο πρόσωπο;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Είναι σύνθετο το ρήμα: εκ+πέμπω. Το ρήμα στον Αόριστο επεμψα και η πρόθεση εξ.
   Άρα εξέπεμψας β ενικό.
   Για τη σύνθεση δες: http://filologosab.blogspot.com/2018/02/blog-post_9.html

   Διαγραφή
 7. Γειά σας θέλω να πώ ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν/ή που εκανε τονκοπο να γραψει ολλα αυτα με βοηθισαν στο διαγωνισμα 4μηνου ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαίρομαι πολύ που σε βοήθησε!!!😊 Ευχαριστώ για την επικοινωνία!!! Θα βρεις και άλλα θέματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν!

   Διαγραφή
 8. Γειά σας... Ήθελα να σας ρωτήσω πως είναι ο παρατατικός, ο αόριστος και ο μέλλοντας του διακόπτω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα! Το ρήμα είναι σύνθετο : διά + κόπτω.
  Έτσι: Παρατατικός: διέκοπτον, Μέλλοντας: διακόψω και Αόριστος: διέκοψα.
  Η αύξηση είναι δηλαδή εσωτερική!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Γεια σας.. Θα ήθελα να ρωτήσω πως είναι ο παρατατικός του λαμβάνω,κελεύω και χορεύω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλησπέρα! Είναι: ελάμβανον, εκέλευον, εχόρευον. ( Ψιλή στην αύξηση ε-)🌹

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πρεπει να κλινω το ρημα "ηγεομαι-ουμαι" που ειναι συνηρημενο στον παρατατικο και δυσκολευομαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Διαβάζεις το ποιουμαι( περισπωμ) (γραμματική σελ 203)
   ἡγούμην
   ἡγοῦ
   ἡγεῖτο
   ἡγούμεθα
   ἡγεῖσθε
   ἡγοῦντο

   Διαγραφή
 14. Γεια σας! Μπορείτε να μου πείτε πως είναι ο αόριστος του οικτιρώ στο γ ενικό πρόσωπο?


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλησπέρα σας! Ήθελα να ρωτήσω πως είναι ο αόριστος του διακινδυνεύω, ονομάζω και ορίζω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα.Είναι διεκινδύνευσα,ωνόμασα, ώρισα.

   Διαγραφή
 16. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να μου πείτε το ν παρατατικο κ τον αόριστο του ρήματος συγγράφω κ του ρήματος οδευω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα! Συγγράφω: Παρατατικός: συνέγραφον, Αόριστος: συνέγραψα.
   Οδεύω: Παρατατικός: ώδευον, Αόριστος: ώδευσα.

   Διαγραφή
 17. Καλησπέρα σας ..μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε πως είναι ο αόριστος των ρημάτων : ονομάζω ,ορίζω, οικτιρω σε γ ενικό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Γεια σας
  Μπορειτε να μου πειτε πως ειναι ο παρατατικος του ακουω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλησπέρα!!! Ο Παρατατικός είναι ήκουον -ες -ε -ομεν -ετε -ον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλησπέρα! Στα παρασυνθετα ρήματα η αύξηση πώς θα γίνει; Εάν είναι εύκολο να μου δώσετε ενα παράδειγμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Καλησπέρα.Τα παρασύνθετα ρήματα που δεν έχουν πρόθεση ως ά συνθετικό,έχουν αύξηση στην αρχή.Σαν να ήταν απλά πχ δυστυχώ , εδυστύχουν ,οικοδομώ ωκοδόμουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Παιδί Γ' γυμνασίου έχω, λόγω πανδημίας κάνουν επαναλήψεις ακόμα, ευχαριστώ πολύ για την άσκηση και τέτοιες παρόμοιες, βοηθούν ιδιαίτερα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία!!! Είναι απαραίτητες οι επαναλήψεις στα Αρχαία σε όλες τις τάξεις!!! Καλή πρόοδο στο παιδί!!!😊😊

   Διαγραφή
 23. Καλησπέρα μπορείτε να μου πείτε τον παρατατικό του υπακουω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα!!! Είναι ρήμα σύνθετο,υπό+ακούω. Η αύξηση είναι εσωτερική .Άρα υπήκουον.

   Διαγραφή
 24. Καλησπέρα μπορείτε να μου πείτε ποιοί είναι ο Ενεστώτας Μέλλοντας Παρατατικός και Αόριστος του επιφυλαττω???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλησπέρα!!Το ρήμα είναι σύνθετο. επί+φυλάττω ! Άρα επιφυλάττω , επεφύλαττον, επιφυλάξω, επεφύλαξα. Οι αλλαγές στο ρήμα φυλάττω !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. το επιφυλαττω υπάρχει στον παρακείμενο και υπερσυντελικο; και αν ναι πώς σχηματίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας! Υπάρχει! Παρακείμενος: επιπεφύλαχα,-ας,-ε και υπερσυντέλικος επεπεφυλάχειν,-εις,-ει.Είναι σύνθετο :επί+ φυλάττω.

   Διαγραφή
  2. Δες τον αναδιπλασιασμό: https://filologosab.blogspot.com/2018/03/blog-post_17.html

   Διαγραφή